الله ,الرحيم ,الرحمن ,الله الرحمن ,الرحمن الرحيم ,نامه اعمالتان ,الله الرحمن الرحيمآيا مي دانيد فايده گفتن
(بسم الله الرحمن الرحيم)
در آغاز هر كاري چيست؟
اگر شما عادت كنيد كه در ابتداي هر كاري بسم الله الرحمن الرحيم بگوييد ، فردا در روز قيامت وقتي نامه اعمالتان بدستتان داده مي شود
قبل از آنكه آن را بخوانيد
بسم الله الرحمن الرحيم مي گوييد
و ناگهان مي بينيد كه همه گناهانتان
از نامه اعمالتان پاك شده است
مي پرسيد چه شد ؟
در اين زمان ازطرف خداوند
ندايي مي آيد
كه اي بنده ، تو ما را
با نام رحمن و رحيم فراخوانده اي
پس ماهم باتو مقابله به مثل كرده ايم
و گناهانت را بخشيده ايم
حالا اگر مي خواهي
اين را براي كسي بفرستي
اول بسم الله الرحمن الرحيم بگو .
یک نکتــــه  مهم : نگو که دستم بنده ... همجوره پخشش کن.بسم الله..

منبع اصلی مطلب : دخترشاه پریون
برچسب ها : الله ,الرحيم ,الرحمن ,الله الرحمن ,الرحمن الرحيم ,نامه اعمالتان ,الله الرحمن الرحيم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه :